Dekor-Gips
Profesjonalne Usługi Remontowe
img2
img2
KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA W PRZYPADKU
ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
DEEKOR-GIPS Marek Sulski
z siedzibą w Toruniu przy ul. Przy Kaszowniku 27/1,

zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi i bedą udostępniane innym podmiotom np.: do biura rachunkowego w celu realizacji podstawowych obowiązków przedsiębiorcy wynikających z przepisów,
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usługi,
4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji roszczeń wynikających z realizowanego zlecenia
kontakt
Dekor-Gips
Marek Sulski
Tel. 798 545 258
mareksulski@dekor-gips.pl
mail
socials2 socials3
Dekor-Gips © 2010 - 2019 | Polityka prywatności